Rate this post

Sau hai năm thử nghiệm và xem trước, Microsoft hiện đã công bố tính khả dụng chung của giải pháp IoT hoàn toàn an toàn của mình, Azure Sphere.

Azure Sphere là một nền tảng ứng dụng hoàn chỉnh, do Microsoft đưa ra vào năm 2018 để cung cấp bảo mật chính thức. Nền tảng này bao gồm sức mạnh của Hệ điều hành dựa trên Linux của chính Microsoft, MCU được kết nối và các dịch vụ bảo mật dựa trên đám mây.

Azure Sphere của Microsoft cung cấp những gì?

Với sự gia tăng của các thiết bị phần cứng được kết nối với internet, hàng triệu IoT bị tấn công mạng. Khi các thiết bị này kết nối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta, điều quan trọng hơn là phải tăng cường bảo mật hơn để hạn chế những ảnh hưởng xấu của nó đến cuộc sống cá nhân của chúng ta.

Vì lý do tương tự, Azure Sphere giúp thiết lập các thiết bị kết nối internet an toàn và có thể mở rộng cho mọi quy mô tổ chức với các rủi ro bảo mật tối thiểu như giả mạo, DDOS, v.v.

Các dịch vụ đám mây và bộ vi điều khiển tích hợp cho phép cập nhật phần mềm và hệ điều hành tự động cho các thiết bị được triển khai với khả năng xử lý thời gian thực.

Để tăng cường bảo mật cấp cao, Microsoft đã thiết kế nền tảng Azure Sphere dựa trên bảy tính năng mà bất kỳ thiết bị nào cũng yêu cầu phải bảo mật.

Thành phần nền tảng Azure Sphere

Thành phần của bất kỳ nền tảng nào cũng đóng một vai trò quan trọng để hình thành nền tảng của các dịch vụ mà nó có thể cung cấp. Và nếu chúng ta nói về Azure Sphere, Microsoft đang dựa vào phần cứng và phần mềm được phát triển của riêng mình hơn là chọn các yếu tố đã có sẵn.

Azure Sphere bao gồm hệ điều hành Azure Sphere dựa trên Linux có thể tùy chỉnh cao, chip vi điều khiển được chứng nhận Azure Sphere MediaTek 3620 và các dịch vụ bảo mật dựa trên đám mây.

Các thành phần của Microsoft Azure Sphere
Các thành phần của Microsoft Azure Sphere

Ngoài ra, để bảo mật liên tục và các bản cập nhật khác, nhóm Azure Sphere bao gồm cài đặt tự động và cập nhật hệ điều hành.