Rate this post

Windows của icrosoft luôn được coi là hệ điều hành dễ bị tấn công nhất do tính phổ biến hoặc thiết kế nhân của nó. Nhưng một báo cáo phân tích gần đây được xuất bản bởi theBestVPN.com có thể gây ngạc nhiên và xóa một số huyền thoại cho bạn.

Báo cáo mới nhất cho rằng hệ điều hành Debian Linux đứng đầu danh sách các hệ điều hành có số lượng lỗ hổng bảo mật cao nhất. Trong 20 năm qua, Debian Linux đã báo cáo 3.067 lỗ hổng công nghệ. Năm 2019, đằng sau HĐH Android, Debian trở thành hệ điều hành dễ bị tấn công thứ hai với 360 lỗi.

Theo báo cáo, lỗ hổng kỹ thuật là một đặc điểm hoặc cấu hình mà kẻ tấn công có thể khai thác để truy cập trái phép hoặc sử dụng sai mạng và tài nguyên của nó.

Các sản phẩm dựa trên Linux có mức độ cao nhất

Bao gồm tất cả các thành phần công nghệ, 894 lỗ hổng kỹ thuật được báo cáo vào năm 1999. Nhưng với những tiến bộ trong công nghệ, những lỗ hổng này cũng tiếp tục tăng lên đến 12.174 vào năm 2019.

biểu đồ tổng số lỗ hổng bảo mật hàng năm
Tổng số lỗ hổng bảo mật hàng năm

Trong khi đó, năm 2018 tiết lộ 16.556 lỗi cao nhất với Debian GNU/Linux đóng góp 1.197 lỗ hổng bảo mật đó nhiều nhất. Ngoài ra, lỗ hổng bảo mật cao nhất trên mỗi sản phẩm Linux được tìm thấy là 139,4.

Sản phẩm có hầu hết các lỗ hổng bảo mật hàng năm
Sản phẩm có hầu hết các lỗ hổng bảo mật hàng năm

Nói về cuộc tấn công để khai thác những lỗ hổng này, thực thi mã chiếm 25,3% lớn nhất, tiếp theo là kịch bản chéo trang với 17,7%.