Rate this post

Chiếm 80-90% tất cả các phần mềm, hệ sinh thái Phần mềm Nguồn mở và Miễn phí (FOSS) đang bùng nổ với mức độ sử dụng phụ thuộc cao của tất cả các công ty trong ngành.

Theo đó, Sáng kiến ​​Cơ sở hạ tầng Cốt lõi (CII) của Quỹ Linux phối hợp với Phòng thí nghiệm Khoa học Đổi mới của Harvard đã phát hành báo cáo điều tra dân số có tiêu đề “Các lỗ hổng trong cốt lõi, Báo cáo sơ bộ và Điều tra dân số II về Phần mềm nguồn mở.”

Kết thúc cuộc khảo sát, báo cáo điều tra dân số mới nhất tập trung vào sức khỏe và an ninh của việc sử dụng hóa thạch. Kết quả dựa trên dữ liệu được cung cấp bởi các công ty Phân tích Thành phần Phần mềm (SCA) đối tác và các công ty bảo mật ứng dụng khác.

Bây giờ, chúng ta hãy xem danh sách các gói mã nguồn mở được sử dụng nhiều nhất.

10 phần mềm nguồn mở phổ biến nhất trong doanh nghiệp

Danh sách đã cho là những điều rút ra từ báo cáo điều tra dân số II và được trình bày theo thứ tự bảng chữ cái.

1. async

Để xử lý nhiều yêu cầu cùng một lúc, không đồng bộ là một công cụ được sử dụng rộng rãi trong phát triển phụ trợ để xử lý các cuộc gọi không đồng bộ.

Bạn có thể cài đặt gói bằng npm.

npm install async

Trạng thái Repo GitHub:

trạng thái repo github async

2. kế thừa

Để tạo ra chức năng của một lớp, kế thừa được sử dụng để thực hiện các cơ chế kế thừa chủ yếu trong node.js.

Bạn có thể cài đặt gói bằng npm.

npm install inherits

Trạng thái Repo GitHub:

kế thừa trạng thái repo github

3. isarray

isarray là một gói npm tuyệt vời giúp xử lý tốt hơn các mảng trên trình duyệt cũ hơn và các phiên bản Node.js không dùng nữa.

Bạn có thể cài đặt gói bằng npm.

npm install isarray

Trạng thái Repo GitHub:

trạng thái repo isarray github

4. loại

đại loại là một mô-đun kiểm tra kiểu nhanh hơn và tốt hơn giúp xác định kiểu dữ liệu của giá trị javascript gốc.

Bạn có thể cài đặt gói bằng npm.

npm install kind-of

Trạng thái Repo GitHub:

loại trạng thái repo github

5. chỗ ở

nhà nghỉ là một chương trình tiện ích giúp đơn giản hóa công việc với mảng, số, đối tượng và chuỗi.

Bạn có thể cài đặt gói bằng npm hoặc bạn cũng có thể tải xuống thư viện để sử dụng trong trình duyệt.

npm install lodash

Đối với trình duyệt:


Trạng thái Repo GitHub:

trạng thái repo lodash github

6. người theo chủ nghĩa tối thiểu

người theo chủ nghĩa tối thiểu cung cấp một phương pháp phân tích cú pháp dễ dàng để xử lý các đối số.

Bạn có thể cài đặt gói bằng npm.

npm install minimist

Trạng thái Repo GitHub:

trạng thái repo trên github theo chủ nghĩa tối thiểu

7. người bản xứ

người bản địa được sử dụng để thực hiện hành động quảng cáo với mã Javascript gốc. Tuy nhiên, mô-đun bản địa đã không được dùng nữa.

Bạn có thể cài đặt gói bằng npm.

npm install natives

Trạng thái Repo GitHub:

trạng thái repo github của người bản xứ

8. qs

qs là chuỗi truy vấn. qs giúp phân tích cú pháp truy vấn chuỗi bằng cách sử dụng các đối tượng lồng nhau.

Bạn có thể cài đặt gói bằng npm.

npm install qs

Trạng thái Repo GitHub:

trạng thái repo qs github

9. luồng có thể đọc được

luồng có thể đọc được là thư viện cốt lõi của Node.js giúp làm việc với dữ liệu trực tuyến.

Bạn có thể cài đặt gói bằng npm.

npm install readable-stream

Trạng thái Repo GitHub:

trạng thái repo github có thể đọc được

10. string_decoder

string_decoder cũng là mô-đun cốt lõi của Node.js chủ yếu tập trung vào việc giải mã các đối tượng đệm thành chuỗi trong khi duy trì các ký tự UTF-8 và UTF-16 nhiều byte được mã hóa.

Bạn có thể cài đặt gói bằng npm.

npm install string_decoder

string_decoder github trạng thái repo